Idéen til kursserien kom med den statlige tilskuddsordningen VOX, et nasjonalt fagorgan for kompetanse med vekt på voksnes opplæring. Gauldal Ressurs ved Ingebrigt Dragset og Soknedal Bondelag ved Frank Røym gikk sammen og utformet et kursopplegg over ti kvelder. Voksenopplæringstiltaket er gratis for deltagerne.

Før kursstart ble det gjennomført en kartlegging av deltagernes erfaringer for å ta peiling på nivået. Dermed ble grunnlaget lagt for å kunne tilby et tilrettelagt kurs med muligheter for individuell opplæring.

 

Det gis grunnleggende kunnskaper i bruk av Windows, e-post, internett og tekstbehandling. Landbruksforvaltninga i kommunen kom en kveld for å gi veiledning i elektronisk søknad om produksjonstilskudd.

Bruk av pc bidrar til å forenkle hverdagen for gårdbrukeren. Du har kommunikasjonsaspektet mot varemottaker og leverandører. Søknader kan fylles ut og leveres på nett, og du kan gjøre innrapportering der, forteller Røym.

28 deltagere har gjennomført kurs nå i vinter, og til høsten gjennomføres et nytt kurs med plass til 14 nye gårdbrukere i Midtre-Gauldal med behov for grunnleggende kunnskaper i bruk av pc. Ta kontakt med Ingebrigt Dragset ved Gauldal Ressurs for informasjon.