På bildet fra venstre er: Edvin Eriksen og Sigrid Skauge Tiller som arbeider på (landbrukskontoret) teknisk kontor. Rådmann Katrine Lereggen og Ordfører Jon P. Husby.