Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Et tragisk taktskifte mot jordvernet

Dette er en tragisk dag for jordvernet, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, kommuneplanen i Trondheim vil innebære nedbygging av nærmere 2000 dekar god matjord.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere