Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Skaun ungdomsskole besøkte samdrift

Onsdag var 8.trinn ved Skaun ungdomsskole på bedriftsbesøk rundt om i Skaun kommune. Siste stopp for klassetrinnet var Viggja samdrift.

Opptog i Oslo

Over 2000 bønder troppet opp i Oslo 21. mai. Opptoget for norsk matproduksjon var godt synlig i hovedstadens gater, noe over 100 sørtrøndere bidro til. Her kan du nå se bilder fra opptoget.

Slår et slag mot matvarekjedenes makt

Tirsdag arrangerte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) politisk streik i protest mot matvarekjedenes makt. Også i Trondheim ble det gjennomført markering.

Ukas Ytring: Vårens Vakreste Eventyr

- Vårens vakreste eventyr er det mange som har en oppfatning om, noen mener det er lamminga, andre mener det er jordbruksforhandlingene , mens andre igjen mener det er Holmenkollstafetten - skriver styremedlem Frank Røym i Ukas Ytring - Det er lamminga som er vårens vakreste eventyr, selv om en i en 3-4 ukers periode går mer og mer som en Zombie etter å ha sovet en time her og to timer der -

Fikk servert kake på blokaden

Representanter fra Bygdeungdomslaget stilte opp med kake til demonstrerende bønder.

Blokaden avsluttet

Norges Bondelag opphevet i dag tidlig blokadene av fire matmjølanlegg landet rundt.

Brødaksjonen er i gang

I protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret blokkeres nå matmelanlegg over hele landet. -Vi vil stoppe utkjøringa av matmel for å synliggjøre at det ikke er noen selvfølge at det er brød i butikkhyllene, sier Lars Morten Rosmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag til Adresseavisa.

Norsk mat er ingen selvfølge!

For å vise at norsk mat ikke er noen selvfølge, blokkerer Bondelaget matmelanlegget i Buvika 15. mai. Det kan dermed bli tomt for brød i butikkhyllene i fylket.

Stort oppmøte under aksjonen

Over 200 medlemmer møtte opp på Trondheim Torg under aksjonen i forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene.

Åfjord Bondelag med brev til Stoltenberg

-Bøndene i Åfjord er veldig skuffet, frustrert og oppgitt over regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene 2012, heter det i brevet fra Åfjord Bondelag.

Støtter bøndene i jordbruksoppgjøret

–Uten et norsk landbruk er det heller ingen norsk landbruksindustri. Bøndene aksjonerer derfor for våre industriarbeidsplasser, sier Marielle Leraand, nestleder i Rødt.

-Vi støtter bøndene

Norske bønder får støtte fra LO etter bruddet i årets jordbruksforhandlinger. -Landbruksmeldinga ga varsel om et vendepunkt for bøndene ved årets landbruksoppgjør. Regjeringens tilbud er tvert i mot et signal til morgendagens bønder om at landbruk ikke er å satse på, sier leder i LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot.

Flere lokale protester

Over hele Sør-Trøndelag ligger det rundballer og det henger plakater med et tydelig tydelig budskap som viser stor misnøye med regjeringens tilbud. - I dag må vi forvente flere aksjoner i hele landet - også i Trondheim sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - vi ønsker på en så tydelig måte som mulig å markere vår misnøye med regjeringes tilbud i årets jordbruksforhandlinger, som gjør at tiltakene i den ney landbrukemeldingen nærmest må betraktes som døde og maktesløse.

Lokale protestaksjoner

Over hele Sør-Trøndelag skjer det nå i helga lokale markeringer over misnøyen med regjeringens tilbud i forhandlingene, som resulterte i brudd. - Det er stor frutrasjon i hele organisasjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - og regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen svikter ikke bare landbruket med også den norske forbrukeren. Den nye landbruksmeldingen har mange gode målsettinger, blant annet høyere matproduksjon. Disse målsettingene er nå bare tomme ord -

Kan bli avhengig av 50% kornimport

Norge kan bli avhengig av å importere halvparten av kornet i 2018 viser en ny rapport. -Dersom vi skal nå målene for selvforsyning og matproduksjon, må vi slutte å bruke matjord til andre formål, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan.

Skal undersøke melkebøndenes baller

En større kartlegging av grovfôr gjennom uttak av surfôrprøver i trøndelagsfylkene bekrefter vedtatte sannheter, samtidig som nye spørsmål reises. Her presenteres de foreløpige resultater fra arbeidet i foregangsfylke økomelk i Trøndelag.

Økologiske melkeprodusenter og sauebrukere får bedre resultat

-Det er svært positivt at de økologiske melke- og sauekjøttprodusentene i Norge har de senere årene oppnådd et godt resultat per årsverk ifølge driftsgranskingene i jordbruket. – sier organisasjonssjef Jon Gisle Vikan i en kommentar.

Kan få krav om å låse inn kunstgjødsel

Et forslag til nye oppbevaringsregler for kunstgjødsel legges fram innen 15. juni. -Intensjonen med hele ordninga er å hindre at stoffet kommer på avveie, sier Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Nationen.

Fylkesleder kommenterer Landbruksmeldingen

I NRK Midtnytt i kveld kommenterte fylkesleder Lars Morten Rosmo den nylig vedtatte Landbruksmeldingen. - Jeg er i utgangspunktet positiv til at flertallet i Stortinget så klart og tydelig slår fast grunnpillarene i den norskelandbruksmodellen - sier Lars Morten Rosmo - jordbruksforhandlingene, importvernet og markedsordningene er viktige for videreutviklingen av landbrukspolitikken -

Jordvern i Sør-Trøndelag

Etter forslag fra Anders Eggen, Melhus Bondelag, fattet årsmøtet i Sør-Trøndelag en resolusjon om jordvern - Bakgrunnen for forslaget er blant annet de store matjordarealene som kan gå tapt ved bygging av ny E6 og en eventuell godsterminal i Melhus kommune - sa Anders Eggen på årsmøtet - det er kan være tale om over 1000 dekar god matkornjord. -

Påskeaksjon i Trondheim

Bystyret i Trondheim fikk lokalproduserte egg fra Byneset torsdag kveld.

Prosjekt blir enkle skadetiltak

Prosjekt Skadefri bonde har laget en egen tiltakspakke med enkle HMS-tips. Nå lanseres Superbonden.

Stort oppmøte og debatt på Melhus

Med temaet arealbruk i Melhus - rett virksomhet på rett sted, inviterte bondelaga i Melhus og Melhus SV til åpent møte og debatt om kommunens og regionens framtidige arealbruk.

900 millioner forenheter

På den nasjonale Beitekonferansen i Oppdal 11. til 12. februar holdt forsker Ynge Rekdal fra Skog og Landskap et innlegg om beiteressursene som er i bruk i dag og det nasjonale beitepotensialet. - I dag henter 2 mill sau og lam, samt noen titusen storfe og hest ut ca. 300 millioner forenheter fra utmarksebeite tilsvarende ca. 2 millioner dekar fulldyrka grasareal og en milliard kroner i forverdi - sa Rekdal - men potensialet er rundt 900 millioner forenheter i utmarka -

Etterras på Byneset

Adresseavisa melder torsdag morgen om etterras på Byneset.

Lars Peder Brekk besøker Oppdal

13. februar kommer statsråd Lars Peder Brekk til Skifer Hotel Oppdal for å presentere landbruks- og matmeldinga.

Ras rammet flere gårder på Byneset

Et stort kvikkleireras rammet flere av gårdbrukerne på Byneset på årets første dag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere