To busser med elever og lærere besøkte samdrifta i Skaun, hvor de fikk informasjon om drifta. De fikk og en runde i fjøset for å se fjøset og dyra både inne og ute på beite. 

-Et hyggelig besøk av engasjerte elever som fikk god kontakt med dyra. Noen elever er fra gård med dyr, andre har en slektning eller nabo med dyr, mens de fleste aldri før har vært inne i et fjøs eller klappa ei ku før. En fin opplevelse for både elever og dyr, sier medeier i samdrifta og fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo.