Program for dagen

 

12.30 – 13.00    Oppmøte og kaffe

 

13.00 – 13.10    Åpning/velkommen v/fylkesmannen

 

13.15 – 14.00     Presentasjon av landbruks- og matmeldingen v/statsråd Lars Peder Brekk

 

14.10 – 15.00    Forberedte innlegg fra:

Ungdomsrepresentant fra landbruket

Sør-Trøndelag Bondelag, leder Lars Morten Rosmo

Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag, leder Knut Sjøvold

Fjellregionen Pelsdyravlslag, leder Olav Martin Mellemsæter

Lokal mat v/Rørosmat, Guri Heggem

 

15.00 – 15.30    Benstrekk

 

15.30 – 16.45    Diskusjon

 

16.45 – 17.00    Avslutning ved statsråd og møteleder