-Men vi bønder i Sør-Trøndelag ønsker ikke å blokkere for folks ferdsel - sier Rosmo - men heller markere på andre og like tydelige måter det vi mener -

I går i Bjugn markerte bondelaget med både rundballer og plakater- Bjugn bondelag mener Regjeringen ikke tar landbruksnæringa på alvor - sier Leder i Bjugn Bondelag Laila Iren Veie  -  Derfor synes vi landbruksmeldinga er blitt en stor bløff! Vi bønder vil ikke produsere mat på dugnad, vil vil ha betaling!

 

Også i Osen er det lagt ut rundballer med en tydelig tekst (se nedenfor)