-For å oppnå det må vi se på om det bør være ekstra sikringstiltak. Oppbevaring og tilsyn vil være en del av forslagspakken, sier Hagehaugen, og legger til at kost/nytte-verdien vil spille inn når de skal komme med forslag til tiltak.

Leder i Hedmark Bondelag (der Breivik leide et gårdsbruk i forkant av terroraksjonen), Einar Myki mener bygging av sikre kunstgjødselslager er en urealistisk kostnad for landbruket i Norge. Han tror heller ikke det vil gi et vern mot at kunstgjødsel havner i gale hender.

-Den som absolutt vil ha tak i gjødsel av illegale grunner, vil få tak i det sjølv om det er innelåst. Det tar tid fra gjødsla er borte til den kan brukes til noko galt. Det viktigste bøndene kan gjøre er å ha tilsyn med den og melde fra til ansvarlige myndigheter hvis noe mangler, sier Myki i en kommentar til Nationen.