Aksjonen er rettet mot regjeringa som har bedt bøndene produsere mer mat uten å gi et tilbud som gjør dette gjennomførbart. Det er tydelig at det ikke ønskes noen satsing på landbruket for å nå målene.

Det er brudd i årets jordbruksoppgjør fordi vi bønder sier nei til dårlige inntektsmuligheter. Dette betyr midre matproduksjon, færre bønder, avfolkning av bygdene, gjengroing av landskapet og vil gi et annerledes Norge.

Vi ønsker mulighet til å øke produksjonen av mat, men da må vi ha en inntekt som andre folk.