Her er hele Ukas Ytring fra Frank Røym:

Vårens vakreste eventyr er det mange som har en oppfatning om, noen mener det er lamminga, andre mener det er jordbruksforhandlingene , mens andre igjen mener det er Holmenkollstafetten . 

For min del mener jeg klart at jordbruksforhandlingene ikke kan komme i den kategorien. Det ser ut som Staten gjør sitt beste hvert år for å legge forholdene til rette for en ytterligere nedbygging av norsk matproduksjon, avfolkning av bygdene, eller som Ola Bjørkøy i Meldal Bondelag har konkludert «Jeg hører ikke Jens Stoltenberg snakke så mye om levende bygder». 

Uansett er det slik at «MAT VIL DEM HA».

For meg virker det som det ønskes mer og mer dugnadsinnsats fra vår side for å synliggjøre i praksis de fagre ord som politikere og byråkrater slår om seg med når det gjelder matsikkerhet , selvforsyning , kulturlandskap , landets viktigste ressurs:   grasproduksjonen.

. Det er nå vi sauebønder legger grunnlaget og mulighetene for vår inntjening utover høsten og at vi skal kunne levere topp lammekjøtt til den norske befolkningen. Hele tiden må en passe på om lammene kommer rett, eller om en må en gripe inn for å hjelpe til, noe som i endel tilfeller fører til økte dyrlegeregninger, gjennom økt mulighet for børbetennelser osv. Kanskje regjeringa kunne bidra med at alle husdyr fikk samme type helsetjeneste som oss mennesker, da ville en synliggjort en betydelig satsning på  dyrevelferd.  I dag koster veterinærtjenestene oss bønder 675 mill kr årlig.

Stor er gleden hver gang det kommer lam, uansett om en driver stort eller lite, alle monner drar, selv om en vet at iflg prognosene vil det mangle ca 50.000 lam til høsten for å kunne møte behovet fra markedet. Derfor får en håpe på at hver av oss som driver med sau, greier å få frem 4-5 lam mer i år en tidligere, da har vi dekket underskuddet i markedet.

Rundt om oss i fjøsa er det nå mange flotte og spenstige lam som spurter frem og tilbake og hopper opp og ned og forbereder seg til å komme ut. Lite vet de om de farer som lurer utenfor fjøsets vegger og ikke minst i utmarka. Vi får håpe at rovdyrforliket fra 2011 medfører at flere av disse flotte lamma slipper å møte en brutal fiende i løpet av sommeren. Da er det så mye triveligere å være sauebonde og sanke i sammen igjen alle de flotte lamma vi har tatt imot nå i vår.  Kadaverleting er det vi minst ønsker oss.

Jeg ønsker alle sauebønder fortsatt til lykke med lamminga og en trivelig beitesesong.

Frank Røym