-Landbruksindustrien er en helt avgjørende del av industrien i Trondheim og Trøndelag. Uten et norsk landbruk er det heller ingen norsk landbruksindustri. Når bøndene nå aksjonerer for landbrukets framtid så aksjonerer de også for våre industriarbeidsplasser. Bøndene har vår fulle støtte, avslutter lederen.