Selv om flere partier ønsker å avvikle pelsdyrnæringen, er bankene mer enn villige til å låne ut penger til oppdrettere. Og med gode markedspriser på skinn fra både rev og mink, er det lite som tyder på at det skal bli vanskeligere i tida som kommer.

Vi forholder oss kun til gjeldende politikk, lover og regler. Det er verken vår rolle eller oppgave å gjøre noe for å forhindre næringen, sier Bjarne Rysstad, Informasjonssjef i Gjensidige til avisa, og legger til at det ikke er noen grunn til å behandle pelsdyroppdretterne annerledes enn andre næringsdrivende så lenge det de gjør er tillatt av norske lover.

Både Fokus Bank og DNB bekrefter at de har samme holdning som Gjensidige når det kommer til utstedelse av lån til pelsdyrnæringen. - Vi har ingen overordnet risikovurdering av pelsdyrnæringen på generelt grunnlag, men behandler lånesøknader knyttet til pelsdyr på vanlig måte, sier informasjonssjef i Fokus Bank, Stian Arnesen til Nationen.

-Pelsvirksomhet blir vurdert på samme nivå som annen landbruksvirksomhet, legger informasjonssjef Ann- Helen Rasmussen i DNB til.