Alle NNN-klubbene stod sammen i dag, da det ble arrangert politisk streik mot matkjedenes makt. I tillegg til lokale demonstrasjoner ble det også arrangert samling foran Stortinget mellom klokka 13 og 14. De ansatte i næringsmiddelindustrien reagerer på det de mener er stadig press fra dagligvarekjedene på leverandørene.
NNN-leder Jan Egil Pedersen holdt appell sammen med Nils T. Bjørke og Lars Haltbrekken fra Norges Naturvernforbund.

Også Sør-Trøndelag Bondelag stilte opp i streiketoget i Trondheim. Her fra utenfor Lade Gaard.

 

Blant NNN-klubbene som deltar er Ringnes Bryggeri, Tine Meieri, Nortura, E.C. Dahls Bryggeri, Aass Bryggeri, Freia, HansaBorg, Negotia/Ringnes og NNN Oslo/Akershus. Aksjonen støttes av LO, NNN, Negotia og Norges Bondelag. Leder av næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Aasland (Ap) tok imot innspillet fra NNN.