Landbruksmeldingen har også en del mangler som Bondelaget har pekt på tidligere den er for vag når det gjelder inntektsutviklingen, den er for svak når det gjelder virkemidler for et sterkere jordvern og den sier lite om hvordan en økning av norsk matproduksjon skal kunne skje. Blant annet må det på plass bedre virkemidler for investeringer for å øke investeringene i landbruket. Tall fra Innovasjon Norge viser en kraftig nedgang.

- Men målene i Landbruksmeldingen er på mange områder svært ambisiøse og i tråd med den utvikling som også Bondelaget ønsker - sier Rosmo - så er det da opp til regjeringen å vise politisk vilje til å nå målene i Landbruksmeldinga i årets jordbruksforhandlinger. Jeg har store forventninger til å regjeringen går over fra fagre ord til poltiske handlekraft for å få til en økende norsk matproduskjon og en videreutvikling av inntektspolitkken i årets jordbruksforhandlinger.-

- Trønderske bønder står klare tå både å øke volumproduksjonen og mangfoldet av mat - avsluttet Rosmo