En fersk rapport fra Landbrukets Utredningskontor viser at nedgangen i norsk kornproduksjon har vært på 14.000 tonn per år de siste 10 åra, og nedgangen har økt kraftig den siste femårsperioden. Mens under 1/3 av kornforbruket ble dekket av importkorn for 10 år siden, kan Norge i 2018 måtte importere over 50% av kornet for å dekke etterspørselen.

-Det er mange årsaker til at norsk kornproduksjon går ned, sier Vikan, og legger til at årlig nedbygging av flere tusen dekar god matkornjord nok er en av de viktigste årsakene.

Christian Anton Smedhaug ved Landbrukets Utredningskontor mener handelsrisikoen og avhengigheten av det globale markedet øker i takt med behovet for import. 

-Kornproduksjonen har gått ned over mange år og trenden viser at nedgangen øker. Konsekvensen er at matforsyninga vår blir stadig mer sårbar. Handelsrisikoen øker og vi blir mer avhengige av det globale markedet samtidig som kampen om knappe ressurser hardner til, sier Smedhaug til Nationen.

Hovudårsaken til reduserte kornavlinger er ifølge Smedshaug at kornarealet går kraftig ned. Bare i Viken-området, i fylkene rundt Oslofjorden, gikk kornarealet ned med over 158.000 dekar fra 2001 til 2011. Det er en nedgang på 9 prosent, omtrent på samme nivå som på landsbasis. -Nedbygging av jord forklarer nok også en del av nedgangen i kornproduksjonen, legger Smedhaug til.

Jon Gisle Vikan er enig med Smedhaug, og mener mye av ansvaret ligger på politikerne og mangelen på forståelse for viktigheten av jordvern.

-Det blir meget viktig for norske politikere å forstå sammenhengen mellom mål og virkemilder, sier Vikan. -En kan ikke ha en målsetting om økt matproduksjon i Norge og samtidig akseptere at den beste matjorda bygges ned. Som eksempel vil det ha store negative langsiktige konsekvenser for matproduksjon og selvforsyning, dersom ikke planlegging av større samferdselstiltak og byutvikling i større grad tar hensyn til jordvernet.

Hele rapporten om kornmangel kan du lese her.