-Landbruksmeldinga ga varsel om et vendepunkt for bøndene ved årets jordbruksoppgjør. To av målene var ei anstendig lønn til bøndene, og å øke den norske matproduksjonen årlig med en prosent. Tilbudet regjeringa har gitt bøndene nå løper bort fra disse målsettingene. Det innebærer at inntektsgapet mellom bøndene og andre sammenlignbare grupper vil øke, og matproduksjonen vil heller gå ned, sier Leraand.

–Når Stortinget nå får jordbruksoppgjøret i fanget igjen, må det stå fast ved lovnadene i landbruksmeldinga og innfri de kravene som bondeorganisasjonene har lagt fram for å følge opp denne. En landbruksminister fra SP burde heller ta bøndenes side i stedet for å støtte en politikk som bygger ned distrikts-Norge og forringer norsk matvaresikkerhet, avslutter nestlederen.