Nyheter

Mattilsynet gjestet årsmøtet i Troms Bondelag

Arne Mjøs, som er avdelingssjef for Mattilsynet i Troms og på Svalbard, holdt en orientering om organisasjonsmodellen for Region Nord. De har gjennomgått endringer og innad i organisasjonen.

Handlingsprogrammet for regional landbruksplan

Troms Fylkeskommune ved Kjetil Helstad og Synnøve Lode kom til årsmøtet med en orientering rundt Regional plan for landbruk 2014-2015. Retningslinjene i denne planen er å innarbeide landbrukets kjerneområder i kommunenes samfunns- og arealplaner.

Leders tale på årsmøtet i Troms Bondelag

Asgeir Slåttnes har holdt leders tale under årsmøtet i Troms Bondelag. Spesielt var fokuset på den unike matproduksjonen vi driver med i vår landsdel. Det er uro rundt forskningsaktiviteten i fylket, og vi mener det er spesielt viktig å ivareta denne forskninga, som er den nordligste i landet, og i hele Norden, og som vil være veldig viktig også for fremtidig matproduksjon i fylket. I tillegg ble det uttrykt bekymringer for både meieri- og slakteristrukturen i fylket, som kan være truet på grunn av tilførselsmangel lokalt.

Årsmøte i Troms Bondelag 2015

Årsmøtet er i gang på Radisson Blu i Tromsø. Leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, ønsket velkommen før møtet ble offisielt åpnet av landbruksdirektør Berit Nergård Nyre.

Møte i regionalt partnerskap i Troms!

Fredag 3.mars var det møte i regionalt partnerskap i Tromsø. Innovasjon Norge og Fylkesmannen la frem rapporter fra 2014 og presenterte tildelte midler for 2015.

Årsmøte Kåfjord Bondelag

Etter mange år uten særlig aktivitet har medlemmene i Kåfjord Bondelag bestemt seg for å velge nytt lokallagsstyre. Årsmøte avholdes lørdag 14.mars kl 1200 i Manndalen. Fylkesleder Asgeir Slåttnes vil besøke årsmøte. Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Tilskudd til tiltak i beiteområder, Troms 2015

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes om tilskudd til både investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Prosjekt Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

Kristine Fosli (33) startet i desember 2014 som prosjektleder for det treårige prosjektet "Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark". Kristine har jobbet på medlemssenteret på Nortura Målselv i snart 10 år.

Våre samarbeidspartnere