Årsmøtet er åpnet ved Berit Nergård Nyre, etter at Asgeir Slåttnes ønsket velkommen. Det er fremmet  hilsner fra ulike aktører innen landbruket, blant annet: Senja videregående skole ved Stein Erik Svendsen, Innovasjon Norge ved Gunnar Kvernenes, Margrethe Wikran fra Troms Bonde- og Småbrukarlag og Hanne Storteig fra Bygdekvinnelaget.