Nyheter

Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

Fylkesleder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag er valgt til felles representant fra faglagene i Troms og Finnmark, til å sitte i styringsgruppa til prosjektet "Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark."

Godt oppmøte i Bardu og Harstad.

Onsdag 28.januar vart det gjennomført regionmøter i Bardu og Harstad. Begge møtene var godt besøkt, det er tydelig at Bardu er et sentralt knutepunkt med tanke på plassering, medlemmer fra 5 ulike lokallag deltok.

Regionmøter

Mandag ble det arrangert regionmøter i Nordreisa og Balsfjord. Leder i Troms Bondelag var tilstede og orienterte på begge møtene. Det var også Bondelagets samarbeidsadvokater, firmaet Rekve og Pleym fra Tromsø.

Inn på Tunet-møte på Haraldvollen i Målselv

Troms Bondelag arrangerte mandag Inn på Tunet-møte i Målselv, på Haraldvollen Røde kors senter. Møtet var et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Matmerk, Fylkesmannen i Troms og Bondelaget. Medlemmer fra Skånland, Harstad, Kåfjord, Målselv og Bardu var tilstede for å få informasjon om hvordan man starter Inn på Tunet-tiltak på egen gård.

Årets lokallag 2014 i Troms Bondelag!

Da er tiden kommet for å sende inn forslag til årets lokallag i Troms Bondelag 2014. Mener du at ditt lag har bidratt positivt for medlemmene i Troms Bondelag og ikke minst for landbruket i Troms?? Som årets lokallag vinner laget ditt 5000kr og er automatisk videre til kåringen av årets lokallag i Norges Bondelag, hvor premien er på 30000 kr.

Har du lyst å starte med Inn på Tunet?

Troms Bondelag inviterer til åpent informasjonsmøte om Inn på tunet, mandag 19.januar på Haraldvollen konferansesenter, Målselv. Målet med møtet er å lage en møteplass der interesserte kan få grunnleggende kunnskap om Inn på tunet, samt å møte etablerte tilbydere som kan dele sine erfaringer.

Til ungdom i hele Troms: Opplev landbruket vårt!

Prosjektet Grønn framtid inviterer ungdom mellom 13- 17 år med på tre spennende helgesamlinger i 2015! Er du interessert i dyr, natur og mat? Vil du vite hvilke yrkesmuligheter som fins i landbruket i Troms? Har du lyst å treffe andre ungdommer som deler interessen?

Regionmøter Troms Bondelag 26. og 28 .januar

Da er det straks tid for årets regionmøter. I år vil representanter fra vårt samarbeidsadvokatfirma Rekve og Pleym i Tromsø og Gjensidige delta. Til møte i Nordreisa er advokatene bedt om å se spesielt på utfordringene vedrørende utbygging av kraftlinjer og rettighetsforhold til grunnen. Øvrig tema de vil ta opp, på alle møter, er eiendomsoverdragelse og andre aktuelle saker.

Nytt år nye muligheter!

Troms Bondelag ønsker alle medlemmer godt nytt år. 15.januar er satt av til årets første styremøte. Har du saker som du ønsker at Bondelaget skal jobbe med, ta kontakt med oss!

Våre samarbeidspartnere