Nyheter

Årsmøte Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag holder årsmøte og fagdag på Bardufosstun 2.desember. Oppmøte, registrering kl 1030, lunsj kl 1100 Kl 1130: Fagdag v/ juridisk fagsjef, Ole Jacob Helmen, Norges Bondelag: Den nye sameretten, NOU 2007 - Ny forvaltningsordning på Statens grunn i Nordland og Troms - Konflikten mellom landbruk og reindrift Kl 1400: Årsmøte med årsmøtesaker.

Våre samarbeidspartnere