Nyheter

Åpne medlemsmøter 1. og 2. desember, med besøk av leder Lars Petter Bartnes!

I forbindelse med at Bondelagets Nytt næringspolitisk program skal ut på intern høring etter jul, arrangerer Troms Bondelag to åpne medlemsmøter. Alle som har et ønske om å påvirke hva Norges Bondelag skal jobbe med fremover er velkommen til å si sin mening. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes vil være med på begge møtene! Så kom og bli med å bestemme fremtidens arbeidsoppgaver til din organisasjon!

Nye lokallagsledere.

Troms Bondelag har etter lokallagsårsmøter fått tre nye ledere. Torstein Jenssen har tatt over etter Stine B. Solstad i Kåfjord Bondelag, Øystein Rafaelsen har tatt over fra Tove Hanssen i Skånland- og Gratangen Bondelag og Anne Britt Hanstad har tatt over ledervervet fra Marit Øverås i Bardu Bondelag. Troms Bondelag ønsker de nye lederne velkommen til et spennende verv og takker de gamle lederne for supert arbeid!

Kåfjord Bondelag i vervemodus!

Styret i Kåfjord Bondelag har satt i gang en vervekampanje før årsmøte 22.oktober. Dette er ganske enkelt, sier leder Stine Solstad i Kåfjord Bondelag, vi ringer rundt til de vi vet ikke er medlem og folk er stort sett positive til å bli med. I går var det registrert fire nye medlemmer til lokallaget. Troms Bondelag håper flere lokallag tar tak i oppgaven og hiver seg på en ringe-verve kampanje i høst!

Da er lokallagsårsmøtene i gang i Troms!

Først ute er Lyngen Bondelag som avholder sitt årsmøte i dag kl. 1100 på Jægervatn samfunnshus. Lyngen Bondelag får besøk av fylkesleder Asgeir Slåttnes. Under finner dere en oversikt over tid og sted for de ulike lagene sine årsmøter. Listen oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere