Nyheter

Kald og våt forsommer har gitt utsatt 1.slått mange steder i Troms.

Mange steder i Troms har den kalde og våte forsommeren gjort at mange enda ikke har startet med 1.slått. Flere bønder regner med å ikke starte før mellom 15. og 20 .juli, dette er 14 dager senere enn normalt. Dessverre er det også mange som opplever flekkvis store overvintringsskader og det kalde været har medført dårlig vekst på graset.

Tunprisen 2015!

Troms Bondelag og Fylkesmannen i Troms skal i høst kåre det flotteste gårdsbruket i fylket. Vinnerne av Tunprisen 2015 driver landbruksnæringa og eier et gårdstun som representerer landbruket på en god måte og kan være ambassadør for næringa.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Deltidsstudium 15 studiepoeng

Landbruksnæringen har et tradisjonelt landbruk med store og små enheter, salg av tjenester, produkter og aktiviteter som er svært ulikt og har mange utfordringer. Det gjelder gården som arbeidsplass og for familien som bor på gården. I tillegg er næringen i rask utvikling. Gårder og eiendommer blir i økende grad brukt til salg av tjenester og aktiviteter. Flere ansatte blir også involvert i drift.

Arktisk verdiskaping!

NHO Reiseliv Nord-Norge skal for 13de gang dele ut prisen Arktisk Verdiskaping til Nord-Norges mest nyskapende matprodukt. Alle nordnorske matprodusenter inviteres til å konkurrere om tittelen Arktisk Verdiskaping, heder og ære, og en førstepremie på 30.000 kroner. Vi deler også ut andre- og tredjepremie på 10.000 og 5.000 kroner. I tillegg vil produkter som utmerker seg motta hederlig omtale.

Våre samarbeidspartnere