Søknadsfristen  i Troms er satt til 10. mars 2015 

Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Kommunen skal gi en vurdering og anbefaling av tiltaket før søknaden sendes over til Fylkesmannen innen 20. mars 2015.

Regelverk og søknadsskjema finner du under relaterte lenker til høyre, begge deler finnes på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Det står i søknadsskjemaet hvilke vedlegg som skal følge søknaden.