Arne Mjøs forklarte om den nye regionmodellen som regjeringen har vedtatt for Mattilsynet. Regjeringen mener at omorganiseringen vil gi større og mer slagkraftige enheter, og økte ressurser til tilsyn og veiledning. Mattilsynet ble opprettet i 2004, med åtte regioner og over 60 distriktskontorer. I den nye modellen vil antall regioner bli redusert til fem, dagens lokale kontor skal beholdes,men en del ansatte kan få nye arbeidsoppgaver, eller overføres administrativt til en annen arbeidsplass.

Vibeke Elvenes, også fra Mattilsynet var tilstede for å orientere angående LA-MRSA, og hvilke konskvenser denne bakterien har for folk og dyr. Samfunnskonsekvensen er at effekten av antibiotikabehandling blir borte hos folk og dyr ved spredning av slike bakterier.

For å lykkes i bekjempelse av disse bakteriene er man opptatt av samhandling mellom matprodusentene, helseinstitusjoner og statlige myndigheter. Målet for alle er friske dyr, uten "smarte bakterier". Alle vil stopppe utviklinga av resistente bakterier i dyrehold og samfunnet.