Nyheter

Minner om at påmeldingen til Unge Bønder kus er 23. januar 2012

Kurset skal ta opp spørsmål om samvirket og dets betydning for deg som bonde. Spørsmål knyttet til eierskifte, økonomi og driftsledelse for unge bønder er hovedtemaer på kurset. Vi har program først og fremst for de som skal overta bruk, men også de som allerede har overtatt, har stor nytte av kurset.

Kurs i ”Praktisk HMS arbeid”.

Ny kalender og ett nytt spennende år er påbegynt. Landbrukets HMS tjeneste starter nå opp med nye kurs i ”Praktisk HMS arbeid”.

Årsmøte og Utmarksseminar

Nordland Utmarkslag vil også i år arrangere utmarksseminar på Fauske den 17. - 18. februar.

Medlemsmøte i Landkreditt

Hvert år avholdes det medlemsmøter i Landkreditt. Som medlem av Norges Bondelag er du også velkommen til å delta på møtet for å lære mer om Landkreditt og høre på faginnlegget på møtet.

Seminar om økologiske skolehager 10. februar 2012

4H Nordland og Fylkesmannen inviterer til seminar om økologiske skolehager i Bodø. Påmeldingsfrist 20. januar.

Innmarksbeite

Man opplever av og til at definisjonen av innmarksbeite praktiseres ulikt, her er noen definisjoner om hvordan den kan forstås.

Fotokonkurranse

Nordland Bondelag trenger nye bilder, og vi utlyser derfor en fotokonkurranse for våre medlemmer.

Unge Bønder kurs

Invitasjon til kurs for unge bønder på Rica Hotell, Bodø 17. –19. februar 2012

Har stått i Bondelaget all sin dag

Helge Nilsen tok over garden som 23-åring da faren gikk bort. I dag er han 56. Organisert i Bondelaget har han vært i alle år.

Regionmøter og organisasjonskurs i Nordland 2012

Nordland Bondelag innkaller lokallagene til regionmøter og organisasjonskurs for tillitsvalgt som skal avvikles på 3 steder i fylket: Mosjøen, Bodø og Stokmarknes.

Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland

Sommeren 2012 vil Prosjekt Utmark, i samarbeid med ”Ferskvannsbiologen” Øyvind Kanstad Hansen og flere elveeierlag i Nordland, starte overvåkningsprosjektet ”Sperrevassdrag i Nordland”.

Helgelandsmøte om Landbruksmeldingen

Dette er et møte for gårdbrukerer, ordførere og øvrige politikere, landbruksveiledere, rådmenn og andre med tilknytning og interesse for landbruket på Helgeland

Våre samarbeidspartnere