For Sør – Helgeland blir kursstart på følgende steder: 

v Brønnøy   – MANDAG, 6.februar kl. 1100 – 1400 Sted: Sør – Helgeland Bedriftshelsetjeneste

v Vevelstad  – MANDAG, 6.februar kl. 1100 – 1400 Sted: Sør – Helgeland Bedriftshelsetjeneste.

v Vega     – TORSDAG, 9.februar kl.1000 – 1300 Sted: Sandmo Gård

v Sømna    – ONSDAG, 8. februar kl. 1100 – 1400 Sted: Sømna Kro og Gjestegård

v Bindal    – FREDAG, 10. februar kl. 1100 – 1400 Sted: Hos Bernt Skarstad

Du kan melde deg på følgende måte:

SMS til 92629452 med navn og evnt. epostadresse

üPr. epost til tom.okan@lhms.no

üVia internett – www.lhms.no

ü Pr. telefon nr: 9262945

 

Påmelding senest 30.januar eller så snart som mulig!

Vi vil ønske dere velkommen på kursJ

Se vedlegg for informasjon om kurset og kursavgift eller på www.lhms.no

Med vennlig hilsen                                                                                       

Tom Okan

HMS Rådgiver - Landbruk

Landbrukets HMS tjeneste

Direkte mobil: 92 62 94 52

Telefon: 75 00 93 60

Epost: tom.okan@lhms.no

www.lhms.no

- bondens bedriftshelsetjeneste

- vi gir trygghet og overskudd

Her kan du laste ned info arket om praktisk HMS arbeid