Nyheter

Bedre jervejakt i Nordland

Første ”prosjektjerv” felt

Jervejaktkurs høsten 2012

Prosjekt Utmark skal arrangere 2 kurs i jervejakt høsten 2012. Lørdag 17. november: Jervejaktkurs i Saltdal (Nordland Nasjonalparksenter). Og Lørdag 24.november: Jervejaktkurs i Hattfjelldal (Unkervatnet Skytehus).

Bondelagene i Vesterålen bekymret for industrien i Troms

Tirsdag hadde Bondelagene i Vesterålen invitert Norges Bondelags nestleder Berit Hundåla til Kleiva for å legge en strategi for framtida.

Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland

Det ble utplassert oppvandringsfeller i hele 10 vassdrag sommeren og høsten 2012. I skrivende stund er det fortsatt flere vassdrag som har sine feller i drift, mens andre vassdrag har avsluttet røktingen og tatt fellene ut av elva.

Status for prosjekt "Bedre jervejakt i Nordland"

Prosjektet har som mål å stimulere til dannelse av nye jaktlag, samtidig som etablerte jaktlag/jegere også skal støttes.

Våre samarbeidspartnere