Nyheter

Hvordan nå målet om økt matproduksjon i Nordland

Foto: Wenche Kristiansen, Holm

Nordland landbruksselskap inviterer til seminar.

Prosjekt - bærekraftige jervebestander i Nordland

Prosjekt Utmark har søkt midler til gjennomføring av et treårig prosjekt, der målet er å styrke/effektivisere dagens lisensjakt på jerv i Nordland.

Landbrukskonferanse på Leknes

Et engasjert og bredt publikum deltok 14. februar på landbrukskonferanse på Leknes. Tittelen var ”Framtidstru eller Framtidstrua” og blant foredragsholderne var Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Han presenterte den nye landbruksmeldinga under tittelen ”Potensialet og utfordringene. Er det samsvar mellom virkemiddelbruk og mål?”

Regionmøter Nordland Bondelag

Tradisjonen tro arrangeres det våren 2012 regionmøter i Nordland. Møtene i Mosjøen og Bodø er allerede holdt og 20. februar er det regionmøte på Stokmarknes. Det er god påmelding til disse regionmøtene i år – til sammen nærmere 80 av våre positive og engasjerte tillitsvalgte i lokallagene deltar.

Våre samarbeidspartnere