Målet med prosjektet er å overvåke innslag av oppdrettsfisk i naturlige anadrome bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Prosjektets to første år (2012 og 2013) er fullfinansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), med en ramme på kr. 1 120 000 per år. Vi har et ønske om at prosjektet skal pågå i minst 3 år, slik at gode dataserier oppnås.

Les hele artikkelen her

Kontaktperson:


Vidar Johan Bentsen

Prosjektleder Prosjekt Utmark

Mail: vidar.bentsen@bondelaget.no

Tlf: 75506068/95920656