Foto fra Unge Bønder kurs i 2011

Vi ønsker å tilby et kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig informasjon og en sosial positiv sammenkomst.
Kurset skal ta opp spørsmål om samvirket og dets betydning for deg som bonde. Spørsmål knyttet til eierskifte, økonomi og driftsledelse for unge bønder er hovedtemaer på kurset.
Vi har program først og fremst for de som skal overta bruk, men også de som allerede har overtatt, har stor nytte av kurset.
Etablering av kontakt for likesinnede imellom, er et viktig formål med samlingen.

Her kan du lese hele invitasjonen

Her kan du lese programmet