Nyheter

Økt uttak av jerv i Nordland – bærekraftige jervepopulasjoner

Jerv på åte, foto: Stein Halvorsen

Årets lisensjakt på jerv i Nordland er over, og resultatet etter endt jakt er ikke oppløftende. Kun 4 jerv av en kvote på 24 ble skutt. Rovviltnemnda i Nordland har nå bevilget betydelige beløp til et prosjekt som ønsker å styrke dagens lisensjakt på jerv i fylket. Planlagt prosjektperiode er 3 år. Dette prosjektet igangsettes nå i disse dager.

Norges Vel, Bioforsk og Bellona ønsker velkommen til seminar om Alger.

Seminaret finner sted 23.-24. mai 2012 på Rica Hotel Bodø

Våre samarbeidspartnere