Foto Vidar Bentsen

Årets program og vi vil ta opp temaer som strekker seg fra hjorteviltforvaltning – fremtidig forvaltning – rovvilt – til forvaltning av laks

Her kan du lese invitasjonen og programmet

Med vennlig hilsen

 

Vidar Johan Bentsen
Sekretær Nordland Utmarkslag
Tlf: 75506068

Sjøgtata 33
pb 383, 8001 Bodø