Fylkesstyret oppfordrer lokallagene til å stille med fulltallig styre, da dette er et viktig kurstilbud for tillitsvalgte og en viktig arena for diskusjon av politikk og aktuelle saker som berører medlemmene.

Du kan lese hele invitasjonen og programmet HER