Nyheter

Stortingsvalget 2013 blir hovedtema når Norges Bondelag kaller sammen til lederkonferanse 26. og 27. september.

Lederkonferansen samler Bondelagets tillitsvalgte i form av styret, alle fylkeslederne og organisasjonssjefene, i tillegg til ansatt ledelse og tillitsvalgt og ansatt ledelse i samvirke organisasjonene.

Jervejaktkurs høsten 2012

Prosjekt Utmark fortsetter sitt arbeid med prosjektet ”Bedre jervejakt i Nordland”, og mye arbeid er allerede utført. 2 jervejaktkurs skal avholdes høsten 2012, kontakt Prosjekt Utmark for påmelding!

Åpen gård i Vefsn

Vefsn Bondelag arrangerte åpen gård den 9. september. Og takker vertskapet Mertehe og Asbjørn Sæther for at de åpnet gården sin.

”Trygghet og helse i landbruket” Kick-off i Nordland

Landbrukets HMS-tjeneste hadde markering og start av kampanjen ”Trygghet og helse i landbruket” i Nordland onsdag 12. sept. på gården hos familien Jan Storteig, Godøynes utenfor Bodø.

Invitasjon!

Kick-off for landsomfattende HMS-kampanjen ”TRYGGHET OG HELSE I LANDBRUKET” I Nordland skal det skje på gården til Jan Storteig, Bodø, onsdag 12. september 2012, kl 11.00 – 13.00.

Landbruk i Nordavind

Arktisk Landbruksmesse på Kleiva i Sortland ble en suksess

Fagdag i potet

Helgeland Landbruksrådgivning inviterte til potetfagdag 30.08.12.

Våre samarbeidspartnere