Bernt Skarstad møter på ledermøte som fylkesleder i Nordland Bondelag og Kåre Holand som medlem i Norges Bondelag sin valgnemnd. Organisasjonssjef Geir Jostein Sandmo møter fra Nordland Bondelags fylkeskontor.

Fra høyre, Styreleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad og Kåre Holand
I sin tale til lederkonferansen i Norges Bondelag snakket leder Nils T. Bjørke om arbeidet i organisasjonen fram mot Stortingsvalget neste høst.
-Styrket tollvern kan gi oss drahjelp, sa Nils T. Bjørke i sin tale til Norges Bondelags lederkonferanse.

Du kan lese mer fra talen til Nils T. Bjørke her.