En rekke jaktlag/jegere er nå innlemmet i prosjektet og alle disse har mottatt støtte av prosjektet. Nye åtebuer og jervebåser ser nå dagens lys fra Bindal i sør til Narvik i nord. Det er utdelt støtte i form av viltkamera med MMS-varsling og åtevarslere av høy kvalitet, og de første bildene av jerv på åte er allerede innkommet. Tilbakemeldingene far tilskuddsmottakerne har så langt vært svært positive.

Prosjektet ønsker i løpet av høsten å avholde to jervejaktkurs i Nordland.

Lørdag 17. november skal det arrangeres jervejaktkurs i Saltdal (se program under).

Lørdag 24. november skal det arrangeres jervejaktkurs i Hattfjelldal (program kommer).

Kursavgift: kr 500,-
Begge kurs vil omfatte praktisk jakt på jerv, befaring av aktiv åteplass, regelverk knyttet opp mot jakt på jerv samt jervens biologi. Erfarne jegere, samt Statens naturoppsyn (SNO) skal delta som foredragsholdere. Dette vil være en fin anledning for prosjektets ”ferske” jervejegere for å innhente nyttig informasjon/erfaring fra de mer drevne jegerne, og vi håper derfor at nye jegere, så vel som ”veteranene” har anledning å stille opp!

Påmeldingsfrist: 15. november   

Programmet for kurset finner du her

Bilder av den nye jaktbua:

Ny jervebu satt opp i Sørfold, tildelt av prosjektet!

Med vedfyring blir livet som jervejeger hakket mer behagelig..

Velkommen til alle og enhver!

Vennlig hilsen,

Vidar Johan Bentsen

Prosjektleder

Tlf: 75 50 60 68 / Mob: 95 92 06 56

E-post: prosjekt.utmark@bondelaget.no