Arrangementet vil foregå på gården hos Jan Storteig, Godøynes, ca 1,5 mil utenfor Bodø.

Tidsrammen er fra 11.00 til 13.00. Vi satser på en praktisk tilnærming til HMS- temaet med bruk av sterke virkemidler. Dukker som snurres inn på kraftoverføringsaksling uten vern og motorsag på vernebukser. I tillegg vil bedriftshelsetjenesten vise hva de tilbyr. Det vil være stasjoner som vil bli bemannet av fagpersoner fra landbrukets egen bedriftshelsetjenste LHMS.

Det vil bli holdt appeller om viktigheten av denne kampanjen.

Nordland Bondelag åpner kampanjen v/fylkesleder Bernt Skarstad. Ellers deltar Gjensidige, Arbeidstilsynet, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Nortura, Tine og NLR-Nord.

Vi ønsker alle bønder velkommen!

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Kontaktperson:

Halle Arnes, distriktsleder for LHMS Nord-Norge, tlf. 97580053

 

Trygghet og Helse i Landbruket

- en landsdekkende kampanje over 2 år

Kampanjen er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket.

Alle fagarrangementer er et gratis tilbud til alle tilknyttet landbruket!