• RMP gir støtte til individuell rådgivning og grupperådgivning
  • Bondelagets og gjensidiges bærekraftsfond gir støtte til individuell klimarådgivning og kollektive tiltak for klimasmart landbruk
  • Fylkeskommunen kan gi RKmidler (rekruttering og kompetanseheving i landbruket) til klimakurs
  • Aktive midler i eget fylkeslag?