Temamøte: Innføring Landbrukets klimaplan

 • Hvorfor har landbruket en klimaavtale og hva går den ut på?
 • Hva er Landbrukets klimaplan?
 • Hvilken rolle har klimakalkulatoren i landbrukets klimaarbeid og hva betyr den for eget gårdsbruk?
 • Hvorfor bør en lage en klimatiltaksplan for gården?

Hvem kan bistå?

 • Ansatte og tillitsvalgte i Bondelaget
 • NLR
 • Lokal Spydspissbonde

Mer informasjon om Landbrukets klimaplan finner dere her.

Temamøte: Noteringsverktøy i klimakalkulatoren

 • Hvilke noteringsverktøy leverer data til klimakalkulatoren?
 • Hvilken nytte har de ulike noteringsverktøyene inn i kalkulatoren?
 • Hvilke krav stilles til noteringsverktøyene for at en klimaplan skal være tilfredsstillende og en skal være berettiget tilskudd?

Hvem kan bistå?

 • Leverandører av noteringsverktøy (Cropplan, Skifteplan ..)
 • NLR
 • Landbrukskontoret
 • Lokal Spyspissbonde

Temamøte: Hvordan få best nytte av klimakalkulatoren som et ressursstyringsverktøy på gården?

 • Hvordan fungerer klimakalkulatoren i praksis?
 • Hvordan kan kalkulatoren bidra til en eklere hverdag med bedre ressursstyring på gården?
 • Hvilke tiltak kan være relevante å gjennomføre på gården?
 • Hvilke støtteordninger finnes for å gjennomføre ulike klimatiltak på gården?

Hvem kan bistå?

 • NLR
 • Lokal Spydspissbonde
 • Landbrukskontoret
 • Statsforvalteren

Mer informasjon om klimakalkulatoren finner dere her.

Temamøte: Mer om aktuelle klimatiltak på gården

 • Hvilke tiltak er inne i klimakalkulatoren nå og hvilke kommer til å være det i framtida?
 • Hvilke tiltak kan være aktuelle i ulike produksjoner?
 • Hvilken nytte kan ulike klimatiltak ha for klimaet og for drifta på gården?
 • Hvordan kan klimatiltak på gården finansieres?
 • Eksempler på klimatiltak som kan gjennomføres på gården finnes i Landbrukets klimaplan. Det kan være:
  • Friskere dyr
  • Bedre grovfôrkavlitet
  • Avl og tilsetningsstoffer i fôr
  • Levere husdyrgjødsel til biogass
  • Blande inn biokull i husdyrfôret eller gjødsla
  • Ta i bruk biodiesel eller erstatte fossilt drevne maskiner

Hvem kan bistå?

 • NLR
 • Ansatte og tillitsvalgte i Bondelaget
 • Landbrukskontoret
 • Statsforvalteren
 • Leverandører av ulike klimatiltak (Tine, Nortura Felleskjøpet, AK Maskin, Eiksenteret, Biogassprodusent, Biokullprodusent, Geno, Tyr, Norsvin)
 • Forskningsinstitutter
 • Lokal Spydspissbonde
 • Norges Vel