GMO (genmodifiserte organismer)

  • Tips en venn om denne siden

Demonstrasjonsplakater mot GMO

Med genmodifiserte organismer (GMO) menes enhver levende organisme som har fått endret arvestoffet sitt ved hjelp av genteknologi. I Norge er det i dag ikke tillatt å bruke genmodifiserte organismer i mat- eller fôrprodukter.

Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av GMO, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales ofte som «verdens beste». Den skiller seg fra andre lands lover fordi den i tillegg til risiko for helse og miljø også skal vektlegge samfunnsnytte, etikk og bærekraft som selvstendige vurderingskriterier.

Norske bønder har inntatt en føre-var-holdning ved å si nei til bruken av genmodifiserte organismer i all matproduksjon. Årsaken er at vi mener det er for stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser dette kan ha for mennesker og miljø på lang sikt.

Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av GMO, noe som har gjort oss til et foregangsland internasjonalt.

Formålet med bruk av GMO er å overføre nye egenskaper til organismen som det er vanskelig eller umulig å få fram ved vanlig foredling og avling. Gjennom teknologien kan man flytte gener mellom ulike arter og tilføre organismer nye egenskaper, for eksempel gi planter bedret motstandsdyktighet mot plantevernmidler, tørke eller insekter. Tilhengerne vektlegger at bruken av GMO vil gi et mer effektivt landbruk i møte med fremtidens sult- og klimautfordringer.

Mattilsynet har ansvar for å påse at det ikke foregår lovbrudd og tar jevnlig kontroller.

Norges Bondelag mener:

  • Norsk mat og fôr skal være fri for GMO – genmodifiserte organismer

 

Relaterte artikler

Fortsatt motstand mot GMO mat og fôr

-Ingen trenger dette

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

Birte Usland, foto: Øystein Moi.

Demo for et trygt landbruk

For få dager siden sto jeg der sammen med hundrevis av traktorer, tusenvis av paroler og titusenvis av folk på Potzdamer Platz i Berlin.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere