-Ingen trenger dette

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

 -Verken forbrukere eller bønder vil ha dette, sier Birte Usland, Bondelagsets talsperson for GMO mat og fôr.

Usland stiller seg uforstående til Miljødirektoratets anbefaling. Den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507 er genmodifisert slik at den er resistent mot enkelte sommerfugllarver og genmodifisert til å tåle glufosinat-ammonium. Dette er et sprøytemiddel som er så helse- og miljøfarlig at det ble forbudt i Norge og skal fases ut i EU i løpet av 2017.

-Dette er både overraskende og unødvendig fordi ingen verken trenger eller etterspør dette. Dyr, mennesker og natur trenger faktisk det motsatte, understreker Usland.

I sin vurdering skriver Miljødirektoratet at «de anser at det ikke er risiko for helse eller miljø, eller at det er informasjon om samfunnsnytte, bærekraft og etikk som gir grunnlag for å begrense eller forby maislinje 1507 til import, prosessering, fôr og mat. Miljødirektoratet anbefaler at det for disse bruksområdene ikke nedlegges forbud mot maislinje 1507 i Norge.»

Det etiske bildet

Usland viser til at vi i Norge har vi sagt nei til bruken av slik genmodifisert mais. Selv om vi ikke dyrker denne genmodifisert maisen her til lands er flere momenter relevante, blant annet at sprøytemidlet som denne planten er resistente mot ble forbudt omsatt i Norge rundt 2009.

-Det er mulig man kan gå god for dette rent juridisk, men for vanlige folks etikk går ikke dette an. Går man god for bruken av dette, betyr jo det at andre mennesker og dyr andre steder i verden blir påført lidelser som vi ikke vil ha, sier Usland.

I strid med genteknologiloven?

Nettverk for GMO-fri mat skriver i en pressemelding at de ikke forstår at Miljødirektoratet kan hevde at dagens kunnskap ikke gir grunnlag for forbud mot import. Etter deres vurdering kan ikke anbefalingen være i tråd med den norske genteknologiloven og understreker at det er regjeringen som har siste ord i denne saken.

-Vi ber regjeringen følge den norske genteknologiloven og si nei til import av GMOer som kan ødelegge folks helse og miljø andre steder i verden, uttaler Aina Bartmann hos Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

 

Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes har tidligere understreket at norske bønder ønsker å kunne fortsette med å produsere trygge råvarer, uten GMO.

- Vi er svært opptatt av å holde sprøytemiddelbruken i landbruket på et forsvarlig nivå. Beslutningen om å tillate genmanipulerte maistyper som skal tåle store doser sprøytemidler går på tvers av en bærekraftig matproduksjon.

- Ingen kan med sikkerhet si hva de langsiktige konsekvensene kan bli for menneskers og dyrs helse ved produksjon og konsum av GMO. Det er et politisk ansvar å sørge for at miljø- eller helseskadelige produkter ikke blir godkjent for salg, sier Bartnes.

 

For spørsmål, kontakt:

Birte Usland, talsperson GMO mat og fôr i Norges Bondelag

Mobil 412 84 837

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere