Fylkesleder Birte Usland på demonstrasjon i Berlin.På selve symbolet på oppbyggingen av Berlin, samlet det seg et rikt mangfold av organisasjoner og mennesker for å si sin mening om landbruk og matproduksjon.

Det ble utrykt støtte til familelandbruket, lokal mat og mangfold. Det var bekymring for miljøet, dyrevelferd og medisinbruk i matproduksjon. Det ble sagt nei til industrilandbruk, GMO og landgrabbing. Det ble det  tutet, sunget og klappet.  Det var appeller, tv kameraer og sosiale medier i kok.

 Det hele var en mektig opplevelse

Jeg ble vitne til at en bred allianse av forbrukere, bønder og miljøintereserte mennesker la detaljene til side, og sto skulder til skulder om den viktige saken de hadde felles; En bærekraftig matproduksjon.  Jeg så engasjerte ungdommer, bekymra studenter og forbanna bestemødre i et folkelig opprør mot pengemakta og politisk arroganse. I hjertet av EU, motoren Tyskland, gikk folk i tog for å få tilbake et landbruk av samme type som vi fremdeles har i Norge. Demokratisk styrt, småskala, oversiktlig og familie-eid. Her i Norge har det vært ført en landbrukspolitikk som gjør at vi bruker minst medisin av alle i vår matproduksjon. Vi har sagt nei til hormoner i foret, nei til GMO og bruker lite sprøytemiddler.

..på jakt etter det billigste

 I FN s år for familielandbruket, så protesterer Europa mot at dyr skal fraktes på båt fra kontinent til kontinent på evig jakt etter det billigste slakteriet.  De protesterte mot at store multinasjonale selskaper kjøper opp jord, og driver rovdrift på den med kjemikalier og monokulturer, og skyver demokrati, lokal eigerskap, bærekraft og dyrevelferd til sies. De er bekymret for at stadig flere dør av multiresistente bakterier og matbårne sykdommer.  Og med god grunn.

Framtida er lokalt forankra småskalalandbruk

 Norske bønder, FN matvareorganisasjon  og 30 000 demonstranter i Berlin har samme syn. Det er det lokalt forankra småskalalandbruket som har framtida forran seg, det er det som er verktøyet i kampen mot sult.  Jeg håper at det noen folk og politikere ser hvilken ressurs vi sitter på. Vi har rein jord, reint vann friske dyr og flinke bønder. Stadig minkende resurser i en urolig verden.

 

Markeringen gikk rolig for seg.  Men jeg tror det må ha vært hundrevis av politifolk  på jobb denne dagen. Med kjøretøyer, bevepning og sperringer. Det sier mye om at sterke interesser med andre verdier har fått fotfeste i verdikjeden mat.

Stort politioppbud for en selvsagt ting

 Tenk at et slikt politioppbud skal være nødvendig, når det kun spørres etter en selvsagt ting?

For trygg og god mat til store og små, produsert på en måte som bønder, dyr og miljø kan leve med, det er egentlig ikke for mye å be om, er det vel ?