Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Jo flere medlemmer, jo mer vekt blir det lagt på hva Norges Bondelag sier og mener.

Mange politikere blir overrasket når vi forteller om medlemstallet vårt. De har fått med seg at det ikke er på langt nær 62.000 bønder i Norge – og de lar seg imponere av at det har så mange som støtter opp om bondelagsarbeidet.

Bare om lag halvparten av medlemmene våre er aktive matprodusenter, resten er personer som sympatiserer med Norges Bondelags vide formålsparagraf. Formålet til Norges Bondelag er å ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, og et slikt formål er det mange som kan støtte opp om!

Det svenske bondelaget LRF har 170.000 medlemmer. Hvordan kan det ha seg at så mange flere svensker enn nordmenn ønsker å støtte opp om sitt landbruk? Svenskene har gjort en svært god jobb med å samle alle som er opptatte av livet på landsbygda og svensk matproduksjon. Vi har virkelig noe å lære av det svenske bondelaget!

Bondelagets verveprosjekt har vi kalt ”Tørre å spørre”. Tør du å spørre? Spør du naboer, venner, familie og bekjente om de vil bli medlemmer i Norges Bondelag? Spør du de unge, nyetablerte som nettopp har overtatt en landbrukseiendom? Spør du veterinæren, elektrikeren som har mange landbrukskunder, naboene som går tur i skogen din eller dine utflytta søsken om de vil være medlemmer i bondelaget? Eller synes du det er ubehagelig å spørre? Du kan ikke oppleve noe verre enn å få et nei!

Bondelagets gjennomslagskraft er avhengige av at vi er mange. Overfor den nye blåblå regjeringa vil tyngden et høyt medlemstall gir oss, telle mye. I vanskelige tider er det også viktig å stå sammen, og støtte seg på hverandre.

Tenk igjennom om det er noen du kan spørre om å bli medlem i bondelaget – og så gjør du det!

Lykke til!