Det er moro med sjakk-VM, men nedkjøring av landbruket er et dårlig sjakktrekk.Du verden så morsomt det er å følge med på sjakk VM. NRK skal ha all ære av dekningen av dette som kunne blitt stillestående og litt kjedelig. Litt slow-tv som hurtigrutas ferd langs norskekysten. Så ble det en ferd inn i et intellektuelt landskap isteden.

Et landskap med strategisk tenkning, vurdering av motstander, analysering av trekk og ikke minst kunsten å holde seg noen trekk foran. Var det 8 billiarder ulike kombinasjoner som finnes i dette spillet?

 

Så vanskelig er det tross alt ikke i politikken. Men også her er det nødvendig med analyse, vurdering av motstander, strategisk tekning og ikke minst å skjønne hva som kommer på kort og lang sikt. Spillbrettet er som nasjonen og brikkene er næringsaktører, markedskrefter, media, politiske motstandere og utviklingstrender. Klarer norske politikere dette? Både -og. Vi har bygget samfunn hvor effektivisering av arbeidskraft er overordnet. Vi har vært flinke på lik lønn for likt arbeid. Likestilling av kjønnene arbeides det intenst med, og samhandling mellom de ulike korporative miljøene og staten er god.  Det trekkes i flokk. Vi har gjennomført en eventyrlig teknologireise i utviklingen av de svarte karbonene. Klarer vi overgangen til utvikling av de grønne på landjorden og de blå i havet?

 

Noe som slår en når en ser brikkene oppmarsjert på spillbrettet er overrepresentasjonen av bønder. De står i fremste rekke. Når de ofres legger man sentrum og flankene i spillet åpent for angrep. Offiserer og adel lever utrygt.  I spillet er de gitt evnen til å gå et eller to skritt frem, angripe diagonalt og sidelengs. De er spillets viktigste brikker. Noe det er lurt å ta vare på. Regjeringen Solberg burde merke seg dette. I de fire årene som kommer vil klimaendringene slå til for fullt. Den globale matsituasjonen kan destabiliseres.

Tegnene er alt tydelige, og vår importavhengighet kan bli vår akilleshæl.  Bevilgningen til matvarelager ble strøket og midlene til landbruksforskning og mattilsyn redusert i forslaget til statsbudsjett. Til og med mattilsynet og veterinærtjenesten fikk gjennomgå. En lite gjennomtenkt og fremtidsrettet politikk, og uten hensyntagen til de alvorlige værepisodene i global matproduksjon.

 

Et viktig trekk ved utviklingen av klimaendringene er at de går raskere enn noen har trodd. Isbreene smelter.  Havet surner og varmes opp. Viktige økosystemer står for fall. Tyfonen som raserte deler av Filipinene i helgen er et kraftig varsel. Vindhastigheter på over 70 m pr. sek. er dramatisk og forteller om voldsomme krefter som slippes løs. 

  Da er nedkjøring av landbruket et svært dårlig sjakktrekk. Nå må jord og skogbruk rustes opp, tilføres mer ressurser, settes i stand til å øke selvforsyningsevnen. Gjør vi ikke det kan vi i løpet av svært kort tid bli satt sjakk matt. La oss håpe at vår fremste ambassadør, vår ungdom fra Lommedalen i Bærum, unngår det.