Matproduksjon er noe vi er flinke på i Norge, vi har lav medisinbruk, vi har god dyre -og plantehelse. Dette kommer ikke av seg selv, det har blitt slik fordi noen har tatt ansvaret, noen har søkt etter gode resultater og sett behovet for forbedringer.
 
Den norske bonden har tatt ansvar for sin produksjon og utviklet den til en bærekraftig og framtidsrettet produksjon. Som ung framtidig melkebonde ser jeg virkelig fram til å bli en del av og fortsette denne utviklingen. På Inderøy hvor jeg kommer fra har vi et aktivt produsentmiljø. Det gir en trygghet for alle produsenter, og det skaper ringvirkninger som resulterer i flere arbeidsplasser.
 
Det er synd om regjeringen i årets jordbruksoppgjør velger å ta dette for gitt. For at utviklingen og rekruteringen skal fortsette er det viktig å gi oss ungdommer forutsigbarhet og tette inntektsgapet. Ungdom som satser må vite at de får levert produktene sine og få betalt for den viktige jobben de gjør!

Jordbruksoppgjøret i 2014 endte med brudd, og det resulterte dessverre i et stort gap i inntektene mellom de største gårdsbrukene og de mange små og mellomstore. Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Jeg vil ta ansvar for å produsere norsk mat på norske ressurser i framtiden, og håper regjeringen gjør det samme!