Andre nestleder Brita Skallerud, foto: Per Ole Ranberg. Saken er at vi ikke kan la disse blåmandagene bli hengene over oss for lenge.Vi bønder har jo en jobb å gjøre, hver dag, hele tiden. Egentlig er det fint at vi etter slike dager for eksempel kan mjølke eller gjøre andre praktiske ting. Jobbe av oss litt frustrasjon. Så syns jeg det også må være lov å komme med uttalelser på sinne, oppgitthet, frustrasjon og noen ubekvemsord en sånn dag. Det er ikke ofte vi får erklæringer som gir det samla norske landbruk så mange utfordringer på en gang. Det var kanskje ikke uventa, men det er først nå det faktisk kommer fra en regjering, svart på hvitt. Når livet skal bli så mye enklere for folk flest, så skal det vel bli det for oss bønder også. Selv om vi ikke syns odelslov, konsesjonsgrenser, kvoteordninger, markedsregulering eller avtaleinstitutt er til hinder for oss, så blir det sikkert enkelt når det er borte.

Kjære kollegaer, nå har vi bare en ting å gjøre, det er å brette opp armene atter en gang. Vi skal videre. Vi produserer verdens viktigste vare, nemlig mat. Hvis vi står samla, er vi sterke. Vi må ta vare på hverandre, bry oss og ha trua. Det er ikke lett, at vi hele tida skal kjempe for vår eksistens, det burde storsamfunnet gjøre. Norge har ingen flertallsregjering, så nøkkelen ligger hos Venstre og KrF i mange landbrukspolitiske spørsmål. I både samarbeidsavtalen og regjeringserklæringa står det mye om kunnskap. Jeg forventer at avgjørelser som skal besluttes framover er tuftet på kunnskap. Spør oss som har skoa på, så skal vi gi gode og langsiktige råd, til politikere og folk flest.