LMD er viktig for norsk matproduksjon

  • Tips en venn om denne siden

Høyre og Frp sier i sin regjeringserklæring at de vil jobbe for høyest mulig selvforsyning og sikre landbruket lønnsomhet og forutsigbarhet. Disse måla har fått støtte fra landbruket, men ikke forslagene til virkemidler og reformer.

Norges Bondelag har invitert den nye regjeringen til en dialog om hvordan de overordna målene kan nås. Det er ikke til å stikke under en stol at regjeringsplattformen er et krevende utgangspunkt for å få dette til. Mange både i og utenfor næringa mener regjeringsplattformen i liten grad inviterer til å finne omforente løsninger.

Regjeringa Solberg vil ha en rekke reformer i landbrukspolitikken. Noen eksempler på dette er: forenkling av støttestrukturen, vridning av støtteordningene, gjennomgå produksjonsbegrensninger, gjøre landbruket mindre avhengig av overføringer og oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbudet og priskontroll. Norges Bondelag forutsetter at alle endringer som blir satt i verk, skjer etter en grundig faglig vurdering av konsekvensene opp mot de overordna målene. Vi forutsetter også at regjeringa legger stor vekt på dialog med næringa som har skoen på. Dette handler om levebrødet til 90.000 personer i næringskjeden. For bonden er gården både en næringsvei og boplass der det er lagt ned stor arbeidsinnsats og mye kapital.

Reformer må bygge på solid kunnskap. Departementene er regjeringas primære redskap for å skaffe dette til veie. For matproduksjon framover og alle de som er knyttet til næringa vil det være dramatisk om det blir gjennomført store reformer samtidig som departementets evne til leveranser svekkes. Et leveransedyktig Landbruks- og matdepartement og en statsråd som kan bringe nødvendig kunnskap inn i regjeringskollegiet, er avgjørende for å oppnå gode resultater av de varslede reformene.

Vi har store forventninger til at regjeringen ønsker et samarbeid med næringa. Regjeringserklæringen har gitt en krevende start, fortsettelsen har Solberg styringa på.

Les også artiklene:

 

 

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Erna Solberg på gårsbesøk

Ernas landbruk

Statsministeren har rett i én ting: Jevnt over går det rimelig godt i norsk landbruk. Men det er ikke bare på grunn av regjeringen, det er vel så mye på tross av regjeringen, skriver Tor Erik Leland.

Jon Georg Dale på Bondetinget

Blues for norsk landbruk

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere