Dyktige bønder

  • Tips en venn om denne siden

Vi trenger bønder i hele landet for å forvalte våre ressurser godt. Etter vår oppfatning er det sunt bondevett.

Vi trenger bønder i hele landet for å forvalte våre ressurser godt. Etter vår oppfatning er det sunt bondevett.I en kommentar i VG fredag 04.11 under tittelen ”Etterlyst: Sunt Bondevett” skriver Astrid Meland at dyktige bønder ikke premieres i Norge. I dette innlegget på trykk i VG søndag 10.11 forsøker jeg å definere hva en dyktig bonde er:

Det er prisverdig at VG har fått med seg at 9 av 10 nordmenn ønsker å opprettholde landbruket på samme nivå som i dag. Men for at vi skal ha et landbruk i hele landet, må bønder ha like inntektsmuligheter. Det er nettopp dette systemet som angripes, at alle får støtte, uansett størrelse og dyktighet. Men det er nok noe misforstått av Meland. Overføringene gir kun en inntektsmulighet i bånn. Om det blir overskudd eller ikke, avhenger nettopp av bondens dyktighet. Størstedelen av inntektene i landbruket kommer fra markedet.

Kun 3% av Norges areal kan brukes til å dyrke mat. La oss i vareta et system som gjør det mulig. Dyktighet går ikke på størrelse, det går på hvor godt du forvalter de ressurser du som bonde har tilgang til og er satt til å forvalte. Dyra skal ha det godt. Gras, korn, planter og fruktrær skal pleies og høstes til rett tidspunkt, uten unødvendig bruk av plantevern. Jorda skal drives uten at grunnvannet forgiftes. Videre karakteriseres en god bonde av kunnskap om jordsmonn, såfrø, avl, fôr, klimapåvirkninger og dyras atferd. Innovasjonsgrad, fornuftig investeringer i ny teknologi og anvendelse av denne, samt teft for nye markeder er det som gjør deg bærekraftig stor. Uten like inntektsmuligheter i hele landet vil mye av arealet ligge brakk og en vil gå glipp av spennende og god mat fra store deler av landet. Det samme skjer om mottaksplikt hos samvirkene blir satt i spill. I Norge er det slik at jo større gård, jo større inntekt. Men det er viktig å tenke på at det finnes både stordriftsfordeler og stordriftsulemper i en biologisk produksjon med dyr og planter.

 Ja, bonden skal være dyktig. Og landbrukspolitikken kan forenkles. Men vi trenger bønder i hele landet for å forvalte våre ressurser godt. Etter vår oppfatning er det sunt bondevett.

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere