Øko-NOX?

  • Tips en venn om denne siden

Av Andreas Capjon,

Det er mange som spør oss om vi ikke vil få grønnsaker fulle av gift, her vi ligger mellom motorveiene på Sørenga?

Erik Joner (NIBIO) og Andreas Capjon (Bybonde)

Nytt på Nytt spøkte med at det sikkert blir deilige NOX-grønnsaker å høste her nede. Vi lo godt med Johan Golden, men dette er et spørsmål vi tar alvorlig. Derfor har vi innledet et samarbeid med NIBIO ved landbruksuniversitetet på Ås, som jobber med miljøgifter og jordkvalitet. De vil gjennomføre nødvendige analyser for oss, slik at vi får et presist svar.

NIBIO tok prøver på planter og jord i 2015, og forsikrer oss at så lenge man bruker ren tilkjørt jord (slik vi gjør) er det ikke noe problem med forurensning i jorda. «Luftforurensning handler i stor grad om partikler, og disse partiklene tas ikke opp av planter», sier Erik Joner som er Seniorforsker ved NIBIO, og som vil bistå med analysene. «I ekstreme tilfeller bør planter fra forurensete områder vaskes, særlig for bladrike vekster som salat ser vi en viss effekt på tungmetallinnholdet, som reduseres ved at man vasker salaten før man spiser den», sier Joner, og legger til at det jo er vanlig for feltdyrket salat uansett.  Hans generelle vurdering er at Sørenga virker ganske lite påvirket av luftforurensning, med frisk vind inn fra fjorden og mye buffervegetasjon omkring.

Dette er betryggende tilbakemelding fra et forskermiljø som kan sine saker. Vi nyter enda godt av å ha ren, tilkjørt jord, men det vil jo ikke fortsette; NIBIO vil derfor fortsette å gjøre analyser for oss, slik at vi vet hvorvidt det over tid bygger seg opp noe vi ikke ønsker i jorden. Dette vil vi skrive mer om når analysesvarene foreligger. Men frem til det kan vi altså betrygget knaske i oss av det jorden på Losæter byr på, og må eventuelt gå i butikken å kjøpe oss en NOX når det er det vi vil ha:)

Jon Georg Dale på Bondetinget

Blues for norsk landbruk

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

Nei takk til GMO

Forskning til hvilken pris?

I disse dager pågår en diskusjon om en ny teknologi som heter CRISPR som er beslektet med GMO-teknologien. Er det noe å rope varsku om?

Biogassferje til Nesodden

Biogass på nye arenaer

Tirsdag den 25. oktober ble den første fergeturen i verden med biogass som drivstoff, foretatt i Indre Oslofjord.

To tilsynelatende like bed, ett med og ett uten biokull. Ready-set-grow!

Biokull- tull eller gull?

I dag fikk jeg satt ned agurker, og med det satt startskudd for et lite forsøk vi skal følge her på sætra i år: Biokull - tull eller gull?

Hans Jacob Mydske, Samvirkebryggeriet

Kompost #2: Mask

Jeg har lovet å skrive mye om kompost, fordi kompost betyr mye for livet i jorda (og for meg;-).

Bybonden fjerner kvæke

Den store Kvekekværken

Vi hører at økologisk landbruk er mer arbeidsintensivt enn konvensjonelt, men når vi leser økobloggerne er det stort sett smilende fjes i bugnende hager, med litt kledelig jord under neglene. Forrige uke fikk vi smake på et lite stykke av den fulle sannheten, da var det den store kvekekværkeuka her på Losæter.

Andreas ute på Losæter.

Vi vil ha bæra dine!

Vi skal lage frukt- og bærhage på Losæter, og jeg håper at du vil hjelpe med å lage en stikling av bærbuskene i hagen din (eller noen venners hage)!

Losæter får møkk fra Bogstad gård

Kompost #1: Møkk

Vi må gi noe tilbake til jorda når den gir oss grønnsaker; dette er elementær naturfag, og folkeskikk. Derfor sprer vi ut møkk, som gir god næring til jorda og deretter plantene. Dette er den første komposten vi sprer på jorda her, og kompost skal vi skrive mye mer om, for det er selve motoren i økologisk grønnsaksdrift.

Hestene klare til å ploge på Losæter

Arbeidshester på sætra!

Våronna kom i gang på alvor i dag når vi fikk to arbeidshester inn på sætra, med plog og harv. De har gjort 25 manns jobb, og vi har fått jobbet opp jorda over hele godset:)

Chaff fra Kaffebrenneriet på Losæter

Bruk av lokale kretsløp #1: Ola-Chaffen

Hvorfor kaste matavfallet når vi heller kan bruke det for å få mat på bordet igjen? En av de tingene som jeg vil jobbe med på Losæter er å ta i bruk lokale kretsløp for å vise hvordan det vi vanligvis tenker på som avfall kan tas i bruk på nytt.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
18
Januar

Kornkonferansen

Oslo Kongressenter
Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Våre samarbeidspartnere