Fylkesstyret i Trøndelag Bondelag ønsker velkommen til årets fylkesårsmøte. 

Årsmøteutsendingene og gjester har fått invitasjon på e-post og er påmeldt årsmøtet på forhånd. Innkalling, saksliste og sakspapirene til de enkelte sakene finner du i relaterte filer (se til høyre) etter hvert som de er klare. Lurer du på noe, så ta kontakt med fylkeskontoret.

Årsmøtet starter kl 10 onsdag 13. mars. Registrering og kaffe med noe attåt fra kl 09.00.

Last ned programmet for årsmøtet i Trøndelag Bondelag 2024 her 

Progran 13. mars 2024:

Tid

Program

09.00

Oppmøte og registrering med litt mat og kaffe

10.00

Åpning av årsmøte ved ordfører Knut Johan Singstad og vara ordfører

Julie Haugen

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2:

Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

Valg av tellekorps

Sak 3:

Åpent eller lukket møte

10.30

Innledninger til generaldebatt sak 4-6

  • Leders tale ved Petter Harald Kimo
  • 2. nestleder i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit
  • Stortingsrepresentant Senterpartiet, Per Olav Tyldum

11.40

PAUSE

12.00

Sak 7: Generaldebatt

13.00

LUNSJ

14.00

  • Nytt hamskifte for landbruket? Ei skjebnetid for bonde og landbruk! Ved Reidar Almås – professor emeritus i bygdesosiologi og regionalpolitikk og grunnlegger av Norsk senter for bygdeforskning (no Ruralis ved NTNU).
  • Hva kjennetegner eierskifter i 2024? Ved Jon Rannem, Sivilagronom

Spørsmål og debatt

15.30

PAUSE

15.50

16.00

Hilsninger til årsmøtet

Dyreprat v / Erica Hogstad Fjæran, prosjektleder Norges Bondelag

16.20

Humorinnslag  

16.30

19.00

Avslutning ved ordfører

Middag

 

Program 14. mars 2024:

 

Tid

Program

08.30

Åpning av årsmøte ved ordfører Knut Johan Singstad og varaordfører Julie Haugen

0845- 0930

 

 

09.30

Innlegg ved Fylkesordfører Tomas Iver Hallem, Trøndelag Fylkeskommune

Innlegg ved Landbruksdirektør, Audhild Slapgård Statsforvalteren i Trøndelag

Spørsmål fra salen

 

Pause med utsjekk

10.00

Årsmøtesaker:

Sak   8: Innkomne saker

  1.   Oppfølging årsmøtevedtak 2023 – utredning valg av 2 nestledere

       og velge AU i styret

  1. Endring av instruks valgnemnda

Sak   9: Årsmelding 2023

Sak 10: Regnskap 2023 med noter

Sak 11: Budsjett 2024 med noter

Sak 12: Strategisk plan 2024 - 2028

Sak 13: Arbeidsplan 2024-2025

Sak 14: Innspill til jordbruksforhandlingene

Sak 15: Valg

Sak 16: Årets lokallag

Sak 17: Aksjonsplaner (årsmøte lukkes)

12.45

 Avslutning ved ordfører og leder i Trøndelag Bondelag

13.00

LUNSJ og heimreise